Ekim Alanı Nasıl Belirlenir?

Saç ekimi işlemlerinde en önemli aşamalardan biri ekim alanı üzerine belirlemelerin yapılmasıdır. Her danışan için bu konuda hekimin incelemesi neticesinde farklı kararlar verilebilir.

Danışana özgü şekilde belirlenecek ön hat çizgisiyle bu tüylenme kısmının oluştuğu bölümler arasındaki yer genellikle ekim alanı olarak seçilir. Gelişmiş teknolojiyle tasarlanmış birtakım lazer cihazı sistemleri de ilgili alan ölçümlerinin yapılması noktasında kullanılır.

Ekim yapılacak alan belirlenirken ayrıca bu noktada hastanın yaşı da dikkate alınır. İleriye dönük olası bir dökülme durumuna karşı da ekim alanı tespit edilmeye çalışılır. Ekim işleminde ideal olarak cm kare başına 40 ile 60 arasında greft ekimi işlemi gerçekleştirilmelidir. Kafa derisi daha az görüneceğinden bu en iyi seçimdir.

Saç Ekimi Planlamasının Önemi

Saçlar için ekim işlemine geçmeden önce muhakkak duruma göre bir planlama yapılmasına ihtiyaç vardır. Oldukça önemli olan bu durum uygulamadan başarılı şekilde geri dönüşler alınabilmesine olanak sağlar. Doğal bir görünüm elde edilmesi hedefine yönelik çeşitli olası riskler ortadan kalkar. Uzman bir ekipten oluşan kişiler deri ve saç yapısı üzerine detaylı teknik incelemeler yaparak bir planlama şeması ortaya koyar ve sürece yön verirler.

Saç Ekimi Planlaması Aşamaları

Saç ekimi işleminde planlanma süreci belli başlı birtakım aşamalardan oluşur. Uygulamaya geçilirken doğrudan bu plan esas alınarak hareket edilir.

 • Donör bölgesinin ne kadar elverişli olduğunun değerlendirilmesi,
 • Kişideki saç dökülmesi sorunun genel yapısının incelenmesi,
 • Ekilecek saçın uygunluğu için kişinin yüz hatlarının dikkate alınması,
 • Hangi ekim tekniğiyle işlemlere geçileceğine karar verilmesi,

Genel olarak saç ekimi planlamasında aşamalar bunlardan meydana geliyor. Uzmanlar tamamen kişinin kendisini baz alarak bu planları oluşturuyor.

Donör Alanı Değerlendirmesi

Saçlar için ekim alanı belirlenirken donör alanı değerlendirmesi işlemine ihtiyaç duyulur. Bu işlem sayesinde nakil yapılacak alan ne kadar grefte ihtiyaç duyuyor bu net bir şekilde hesap edilir. Donör alanındaki saç yoğunluğu hesap esilir ve homojenizasyonu bozmadan ekim alanı ihtiyacına göre çıkarılacak greft sayısı belirlenir.

Saç Dökülmesi Tipi Analizleri

Ekim alanı belirmede dikkate alınacak en önemli hususlardan biri saç dökülmesi tipinin incelenmesidir. Saçlarda hala aktif bir dökülme sürüyor mu ve bunun yoğunluk miktarı ne kadar tüm bunlar ilgili alanın grefte duyduğu ihtiyacı belirler.

Yüz Hatlarının Değerlendirilmesi

Ekimi yapılacak saçın muhakkak kişide estetik açıdan bu uygunluk oluşturması gereklidir. Bu bakımdan önem arz eden bir nokta olarak kişinin yüz hatlarına yönelik bir değerlendirme yapılır. Ekim için hangi alan kullanılacak bu netleştirilir. Bu sayede ortaya her yönüyle hoş bir görünüm çıkarılır.

Saç Ekiminden Sonra Dikkat Edilecekler

Saç ekimi alanının belirlenmesi sonrası işlemlere geçip süreç tamamlandığında kişilerin o andan itibaren birtakım hususlara dikkate etmesi gereklidir.

 • Saç ekilen bölgenin yıkama işlemi dışında bir ellenmemesi,
 • 10 gün boyunca düzenli bir şekilde önceden öğretildiği gibi yıkamanın yapılması,
 • Yeterince sıvı tüketimine özen gösterilmeli,
 • Hekimin verdiği ilaçlar ve kremler düzenli kullanılmalı,
 • Uyku esnasında ekim bölgesinin sürtünmesinin engellenmesi,
 • Saçta terlemenin oluşmasına izin verilmemesi,
 • Rahat bir ortamda bir süre istirahat halinde olunması,
 • Aşırı güneş ışınları ve yağmur gibi etkenlerden saçın korunması,

Genel olarak ilk birkaç gün ve 2 haftaya kadar uzan sürelerde bu hususlara kişilerin dikkat etmesi ve temkinli davranması gereklidir.

Saç Ekimi

İzsiz Saç Ekimi

Doğal Saç Ekimi

Haartransplantation Istanbul

Haartransplantation Istanbul All Inclusive

Haartransplantation Istanbul Beste Klinik

Haartransplantation Istanbul Preis

Haartransplantation Istanbul Welche Klinik

Bize yazın!