Kanal Açılması ve Saç Ekimi

Lateral Slit Tekniği:

Saç nakli işlemlerinde ilk defa Kanada’da uygulanmaya başlanan ve daha sonrasında Türkiye’de de uygulamasına geçilen Lateral Slit yöntemi, açılan kanallara yönlendirme yapılması şeklinde tanımlanabilir. Saç ekim merkezlerinde alanında uzman bir doktor tarafından uygulanarak saç ekim işleminin daha doğal bir görünüm kazanmasına yardımcı olunur. Greftlerin kalınlığına göre düzenlenen ve her işlem öncesinde hazırlanan bistüriler ile Lateral slit yöntemini uygulayabilmek mümkün olur.

Lateral Slit Tekniğinin Özellikleri

  • Diğer yöntemlere oranla daha yatay açılarla ve çok daha yoğun bir şekilde kesi işleminin yapılması
  • Kişiye ve kişinin kendi saç köklerine özel olarak her hasta için ayrı hazırlanması
  • Spesifik olarak hazırlanmış olan ince bistüriler sayesinde saç ekim işlemi sonrası doğal bir görünüm kazanılması
  • Saç kökünün kalınlığına göre hazırlanan bistürinin derin bir kesi oluşturmaması şeklinde sıralanabilir.
  • Açılan kanalların çaplarının greftlerle birebir örtüşmesi bu tekniğin en önemli adımlarından bir tanesidir.

Lateral Slit Yöntemi ile Yoğun Saç Ekimi

Saç ekim işlemlerinde yoğun ekim olarak adlandırılan işlem, santimetrekareye olabilecek maksimum sayıda greft yerleştirilmesi şeklinde uygulanır. Saç dökülmesinin yer almadığı ancak işlemin uygulanacağı bölgelerde 140 ile 220 saç kökü uygulaması gerçekleştirilir. Tekli saç kıllarını içeren Lateral Slit yöntemi tek keside 60 ile 65 saç kökünü barındırabilme özelliğine sahiptir. Tek seansta ulaşılması güç sayıda saç kökünün ekilmesi, Lateral slit yöntemi ile mümkün olur.

Lateral Slit ile Kanal Açma İşlemi ve Avantajları

Kellik oluşan bölgede kanal açılımı yapılarak yeni köklerin eklenmesi işlemi saç ekiminin genel tanımı olarak bilinir.

Saç ekim işlemlerinde bir çok farklı yöntem uygulanmakla beraber, en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi Lateral Slit’tir. Küçük açılarla ekim yapılacak bölgede kanal açılmasını sağlayan bu yöntem, işlem sonrası doğal bir görünüm kazandırmasından ötürü tercih edilir. Steril bistüri uçlarının uygun ölçülerde hazırlanıp kullanılmasının yanı sıra, safir uçlu iğneler de tercih edilebilir.

Lateral Slit Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir?

Saç ekimi için uygun, sağlıklı her insana uygulanabildiği gibi aşağıda sıralanmış ekstra durumlarda da uygulanabilir.

  • Saçlı derinin aşırı gerilmesi durumunun olduğu kafa ile ilgili ameliyat geçirmiş kişiler,
  • Yanmalardan ya da yanıklardan kaynaklı oluşan yara izlerine sahip kişiler,
  • Genetik kaynaklı kellik sorunu yaşayanlar,
  • Geçirilmiş bir enfeksiyon sonrası kellik yaşayan kişiler,
  • Beyin ameliyatı ya da yüz gerdirme ameliyatı gibi estetiksel işlemler geçiren kişiler.

Saç Ekimi

İzsiz Saç Ekimi

Doğal Saç Ekimi

Haartransplantation Istanbul

Haartransplantation Istanbul All Inclusive

Haartransplantation Istanbul Beste Klinik

Haartransplantation Istanbul Preis

Haartransplantation Istanbul Welche Klinik

Bize yazın!